بایگانی برچسب : 2013

ایجاد یک امضا جدید در Outlook 2013

ایجاد یک امضا جدید در Outlook 2013

اگر شما ایمیل خود را به همان شیوه بیشتر از زمان ثبت نام می کنید، می توانید امضا در outlook که به  ایمیل های شما متصل می کند ایجاد کنید. به راحتی یک امضا برای ایمیل های کسب و کار و یک امضا برای ایمیل های شخصی ایجاد کنید. ادامه مطلب »