بایگانی برچسب : کپی یا انتقال کاربرگ در اکسل

به راحتی در اکسل  ۲۰۱۳ کاربرگ یا worksheet را کپی یا انتقال دهید

به راحتی در اکسل ۲۰۱۳ کاربرگ یا worksheet را کپی یا انتقال دهید

به راحتی در اکسل  ۲۰۱۳ کاربرگ یا worksheet را کپی یا انتقال دهید زمانی وجود دارد که شما می خواهید بر اساس کاربرگ موجود یک کاربرگ جدید اکسل ایجاد کنید. شما به راحتی می توانید در همان فایل و یا حتی به یک فایل دیگر، فایل کتاب جداگانه جدیدی را کپی و یا انتقال دهید. انتقال و یا دستور کپی ... ادامه مطلب »