بایگانی برچسب : چگونگی باز کردن 2 پنجره ویندوز7

آموزش چگونگی گذاشتن ۲ پنجره کنار هم در ویندوز ۷

آموزش چگونگی گذاشتن ۲ پنجره کنار هم در ویندوز ۷

آموزش چگونگی گذاشتن ۲ پنجره کنار هم در ویندوز ۷ شاید نیاز داشته باشید که در ویندور ۷ ۲ پنجره را هم زمان در کنار هم باز نگهدارید، در ویندوز ۷ شما می‌توانید دو پنجره‌ی متفاوت را به صورت هم‌اندازه و به شکل عمودی در کنار هم قرار دهید. با این کار می‌توانید به انجام کارهای خود سرعت ببخشید. ادامه مطلب »