بایگانی برچسب : فعال و غیر فعال کردن

فعال و غیر فعال کردن پنجره ویرایش پیام جداگانه برای پاسخ ها در Outlook 2013

فعال و غیر فعال کردن پنجره ویرایش پیام جداگانه برای پاسخ ها در Outlook 2013

Outlook 2013از ویژگی های پاسخ در خط، اجازه می دهد که  یک ایمیل به طور مستقیم در قسمت خواندن پاسخ بدهید، و به جای باز کردن یک پنجره جداگانه معرفی می کند.  اگر شما ترجیح می دهید از پنجره جداگانه ویرایش پیام استفاده کنید، یک راه آسان برای دسترسی به آن وجود دارد. ادامه مطلب »