بایگانی برچسب : (فارسی-انگلیسی)

دانلود پروژه عمران(آسفالت)-دو زبانه(فارسی-انگلیسی)

دانلود پروژه عمران(آسفالت)-دو زبانه(فارسی-انگلیسی)

جاده اي كه با آسفالت رنگي سنگ فرش شده باشد مي تواند به همان اندازه كه امنيت و يكنواختي رانندگي را بهبود مي دهد مجموعه ديدني بهتري ايجاد كند. در اين تحقيق، نمونه هاي آسفالت رنگي به همراه مقادير مختلف رنگ براي مطالعه تغييرات رنگ سطح در دوره هاي مختلف افزايش طول عمر، بررسي مي شوند. توضيح رنگ هاي سطح ... ادامه مطلب »