بایگانی برچسب : حرکت مستقیم از یک جدول به جدول دیگر درword 2013

حرکت مستقیم از یک جدول به جدول دیگر درword 2013

حرکت مستقیم از یک جدول به جدول دیگر درword 2013

پریدن به یک صفحه خاص در word2013 یک کار مشترک و آسان برای انجام این کار با استفاده از یافتن و جایگزین کردن جعبه محاوره است. شما همچنین می توانید از این برگه به پرش از یک جدول به طور مستقیم به جدول بعدی در سند خود استفاده کنید. در یک جدول به مراجعه به جدول بعدی  اشاره گر خود ... ادامه مطلب »