بایگانی برچسب : تنها با فایل ( . VCF )

وارد کردن چند تماس به Outlook 2013 از کارت مجازی تنها با فایل ( . VCF )

وارد کردن چند تماس به Outlook 2013 از کارت مجازی تنها با فایل ( . VCF )

اگر شما از تماس های متعدد ذخیره شده در یک فایل VCF دارید، و شما سعی می کنید برای وارد کردن فایل  به outlook ، تنها اولین تماس وارد خواهد شد و این محدودیت وجود دارد که اجازه می دهد که شما تمام مخاطبین را از یک فایل VCF وارد کنید. ادامه مطلب »