بایگانی برچسب : تغییر واحد خط کش اندازه گیری ruler

تغییر واحد خط کش اندازه گیری ruler در Word 2013

تغییر واحد خط کش اندازه گیری ruler در Word 2013

در Word 2013،  شما می توانید یکی از چند واحد اندازه گیری را برای خط کش  انتخاب کنید.شما در یک سند برای کسی که از شما معمولا استفاده از اقدامات خود حاشیه ها، زبانه ها، و غیره را در مجموعه های مختلف از واحد های کار ممکن است. آن را آسان تر تغییر دهید. ادامه مطلب »