بایگانی برچسب : تان آزمایش کنید!

عملکرد آنتی ویروستان را خودتان آزمایش کنید!

عملکرد آنتی ویروستان را خودتان آزمایش کنید!

اگر به دنبال این هستید که از نحوه واکنش و کارکرد آنتی‌ویروس خود در مواجهه با ویروس‌ها خبر‌دار شوید، نیازی نیست ‌خود را با ریسک ‌‌آزمون با یک فلش آلوده یا نمونه‌های خطرناک روبه‌رو سازید. در هر سطحی از تجربه این ابزار برای شما طراحی شده است. ادامه مطلب »