بایگانی برچسب : ایجاد یک جداسازی

ایجاد یک جداسازی واضح هر یک از ایمیل در لیست پیام در Outlook 2013

ایجاد یک جداسازی واضح هر یک از ایمیل در لیست پیام در Outlook 2013

اگر شما یک لیست طولانی از ایمیل دارید و شما در تشخیص میان ایمیل های منحصر به فرد در فهرست دارید، شما می توانید از سبک خط شبکه به نمایش درآورید و در بین هر یک از ایمیل را انتخاب کنید. این می تواند قابلیت دید هر یک از ایمیل لیست شما را بهبود بخشد. ادامه مطلب »