بایگانی برچسب : ارسال یک سند Word از یک پیام ایمیل

ارسال یک سند Word از یک پیام ایمیل

ارسال یک سند Word از یک پیام ایمیل

اگر شما برای نوشتن ایمیل های خود در Word ترجیح می دهید، و ارسال مستقیم به گیرندگان خود از داخل Word وجود دارد. این ویژگی ها در Word 2013 در دسترس نیست، بلکه باید به روبان یا نوار ابزار دسترسی داشته باشید. ادامه مطلب »