بایگانی برچسب : آموزش غیر فعال کردن Complete Feature در Outlook 2013

آموزش غیر فعال کردن Complete Feature در Outlook 2013

آموزش غیر فعال کردن Complete Feature در Outlook 2013

از ویژگی های کامل Outlook 2013 ,هنگام ورود به Outlook 2013 به طور خودکار  نام و آدرس ایمیل برای شما پر می کند و Outlook یک لیست از گزینه های ممکن که مطابقت دارند نمایش می دهد و آنچه که شما وارد کرده اید. شما می توانید آدرس مورد نظر ایمیل را از لیست انتخاب و وارد کنید. از ویژگی های کامل نرم افزارOutlook 2013 ... ادامه مطلب »