اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویر

هر زمان که شما به امضای خود را در Outlook 2013 یک کارت کسب و کار اضافه می کنید ، امضاء ویرایشگر به طور خودکاریک تصویر از آن ودر امضا و همچنین اتصال فایل VCF تولید می کند . و  راه را برای پاک کردن تصویر وجود دارد.

برای حذف تصویر کارت کسب و کار از امضای شما و با حفظ فایل های پیوست شده VCF ، شما باید در رجیستری تغییری ایجاد کنید .

توجه:قبل از انجام رجیستری یک بک آپ بگیرید تا بتوانید اشتباهی در رجیستری شده به حالت اول بارگردانید.

قبل از تغییر در رجیستری ، ما باید کارت کسب و کار را به امضا اضافه کنید و آن را ذخیره کنید تافایل VCF تماس در پوشه امضا اضافه شود. برای این کار، به تب FILE بروید .

00a clicking the file tab اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویردر منوی سمت چپ Options را کلیک کنید.

00b clicking options اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویرپنجره Outlook Options باز می شود در منوی سمت چپ Mail را کلیک کنید.

00c clicking mail اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویردکمه Signatures را کلیک کنید.

00d clicking signatures اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویربرای این مثال، ما یک امضا جدید که شامل فایل VCF برای کارت های کسب و کار خود را بدون تصویر ایجاد خواهد کرد. دکمه New را کلیک کنید .

01 clicking new signatures and stationery اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویرپنجره کوچک new signature باز می شود و عبارت Business Card را وارد کنید و دکمه OK را کلیک کنید.

02 naming new signature اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویربرای ایجاد کارت کسب و کار دکمه Business Card را کلیک کنید.

03 clicking business card اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویریکی را انتخاب کنید و دکمه OK را کلیک کنید.

04 selecting contact اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویرو دکمه Save را کلیک کنید.

05 clicking save اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویربا کلیک بر روی تصویر کارت کسب و کار در امضا و  آن را حذف کنید. شما فقط باید متن فرمت شده خود و یا تصویر یا لوگو در ویرایشگر امضا را ببینید.

06 deleting image اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویردکمه OK را کلیک کنید.

07 closing signaature editor اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویردر ویرایشگر رجیستری ، یک کلید  را اضافه کنید و مقدار را که در آن برای پیدا کردن VCF نشان می دهد. و در امضای ما فقط شامل باز شود.

برای انجام این کار دکمه Win+R را کلیک کنید و Run را کلیک کنید.

توجه: در ویندوز 7، منوی Start را انتخاب کنید .

08 selecting run اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویردر پنجره Run عبارت “regedit” را وارد کنید و دکمه OK کلیک کنید.

09 entering regedit اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویرپنجره User Account Control نشان میدهد و دکمه Yes را کلیک کنید.

10 uac dialog for regedit اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویرحرکت به کلید رجیستری زیر :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Signatures

اطمینان حاصل کنید که کلید Signatures انتخاب شده است .

10a navigating to key اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویردر قسمت Edit/New | String Value کلیک کنید.

توجه:می توانید با راست کلیک کردن New | String Value را کلیک کنید.

11 selecting new string value اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویرنام مقدار جدید به نام امضاء شما ایجاد شده است .نام مقدار را Business Card تغییر دهید.

12 renaming value اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویربر روی مقدار جدید دوبار کلیک کنید. در اطلاعات آن را ویرایش کنید در کادر ویرایش رشته را وارد کنید و مقدار نشان دهنده محل فایل VCF در امضا است. فرمت این است :

<signature name>_files\<name of .vcf file>

برای مثال داده ها باید به شرح زیر است :

Business Card_files\Lori Kaufman

و نام فایل .vcf به نام شما است و دکمه OKرا کلیک کنید.

13 assigning value data اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویراگر شما مطمئن نیستید آنچه را برای داده های ارزش ارزش کلیدی جدید وارد کردید ، شما می توانید محل و نام را از VCF فایل  تیک بزنید و برای ویرایش آن دکمه Signatures را کلیک کنید.

13a clicking signatures with ctrl اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویرامضا پوشه در ویندوز اکسپلورر باز می شود. باید یک پوشه در پوشه امضا به نام بعد از امضای شما را با ” _FILES ” اضافه شده به انتهای وجود داشته باشد. برای مثال ما پوشه به نام کسب و کار Card_files است. این پوشه را باز کنید.

در این پوشه ، شما باید یک فایل VCF با نام از تماس شما به عنوان نام فایل را ببینید.مانندLori Kaufman.vcf

مسیر به صورت فایل VCF است. باید نام پوشه برای امضای ( Card_files) ، و پس از ” \” ، و نام از فایل VCF  . بدون پسوند ( Lori Kaufman ) باشد. با قرار دادن این نام با هم ، شما می توانید مسیری است که باید به عنوان ارزش داده ها در کلید جدید شما را در ویرایشگر رجیستری وارد شده است .

Business Card_files\Lori Kaufman

13b constructing key value from explorer اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویرهنگامی که شما اطلاعات برای کلید جدید وارد کردید از منو File خروج (Exit) را کلیک کنید.

14 closing registry editor اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویربه تب HOME بروید و دکمه New Email کلیک کنید.

15 clicking new email اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویرامضا در بخش عبارتند از Signature  کلیک کنید و از منوی کشویی امضای جدید خود را انتخاب کنید .
توجه: اگر شما امضای جدید به طور پیش فرض است، آن را به صورت خودکار به پیام ایمیل جدید قرار داده است .

16 selecting business card signature اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویرفایل VCF به پیام ایمیل متصل است، اما تصویر کارت کسب و کار است که شامل نمی شود . همه شما را در پیام ایمیل را مشاهده کنید متن یا تصویر شما در امضا است .

17 vcard in signature no image اضافه کردن یک کارت کسب و کار(Business Card)، و یا کارت مجازی ( VCF ) فایل ، به یک امضا در Outlook 2013 بدون نمایش تصویرشما همچنین می توانید یک تصویر از کارت های کسب و کار خود را در یک امضا با هیچ فایل VCF متصل را انتخاب کنید .

منبع:howtogeek

 

درباره‌ رایموند

من رایموند هستم 21 ساله ساکن تهران-بومهن و مدیر سایت وایرناب هستم و علاقمند به تکنولوژی و برنامه نویسی و طراحی سایت هستم و انشالله در فرصت بعدی برنامه نویسی و طراحی وب سایت یاد خواهم گرفت...

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*