اضافه کردن اکانت جیمیل به Outlook 2013 با IMAP

اضافه کردن اکانت جیمیل به Outlook 2013 با IMAP

1 300x136 اضافه کردن اکانت جیمیل به Outlook 2013 با IMAP

در این آموزش شما یاد می گیرید که اکانت جیمیل رو به Outlook 2013 با استفاده از پروتکل IMAP اضافه کنید.

برای شروع آموزش ابتدا بایستی وارد اکانت جیمیل شوید. (طبق عکس زیر)

 21 300x201 اضافه کردن اکانت جیمیل به Outlook 2013 با IMAP

بعد از کلیک بر روی گزینه تنطیمات از تب بالا Forwarding and POP/IMAP را انتخاب کنید. (طبق عکس زیر)

3 300x194 اضافه کردن اکانت جیمیل به Outlook 2013 با IMAP

در قسمت IMAP Access   وضعیت IMAP را فعال کنید و در پایان کار آن را Save کنید. (طبق عکس زیر)

4 300x158 اضافه کردن اکانت جیمیل به Outlook 2013 با IMAP

در ادامه بایستی وارد تنطیمات Outlook 2013 شوید. (طبق عکس زیر)

5 300x100 اضافه کردن اکانت جیمیل به Outlook 2013 با IMAP

از قسمت File وارد بخش تنطیمات Info شوید. (طبق عکس زیر)

6 300x155 اضافه کردن اکانت جیمیل به Outlook 2013 با IMAP

در تنطیمات Info روی  گزینه Add Account کلیک کنید تا وارد مرحله ساخت اکانت جدید شوید. اول Email Account را امتحان می کنیم. بعد از زدن Next شاهد انجام مراحل پیکربندی هستین. (طبق عکس زیر)

7. 300x213 اضافه کردن اکانت جیمیل به Outlook 2013 با IMAP

دوم  از روش پیکربندی به صورت دستی  Manual setup  امتحان می کنیم. (طبق عکس زیر)

8 300x213 اضافه کردن اکانت جیمیل به Outlook 2013 با IMAP

در مرحله بعد گزینه  Pop or IMAP را انتخاب کنید و گزینه   Next رو بزنید. (طبق عکس زیر)

9 300x214 اضافه کردن اکانت جیمیل به Outlook 2013 با IMAP

در مرحله بعد روی Incoming mail server و (Outgoing mail server (SMTP را تنظیم کنید. (طبق عکس زیر)

  • Incoming mail server: imap.googlemail.com
  • Outgoing mail server (SMTP): smtp.googlemail.com

آدرس ایمیل و یوزرنیم و پسورد را وارد کنید و تیک Remember password را بزنید. گزینه More Settings را انتخاب کنید تا تنطیمات بیشتری را در اختیارتان قرار بگیرد.

10 300x212 اضافه کردن اکانت جیمیل به Outlook 2013 با IMAP

در تب Outgoing Server گزینه اولی رو انتخاب کنید. (طبق عکس زیر)

11 300x238 اضافه کردن اکانت جیمیل به Outlook 2013 با IMAP

و در تب Advances تنظیمات زیر را انجام دهید.

Incoming server/Incoming server encrypted connection/Outgoing server encrypted connection/Outgoing server

  • Incoming server: 993
  • Incoming server encrypted connection: SSL
  • Outgoing server encrypted connection: TLS
  • Outgoing server: 587

بعد از اتمام مراحل گزینه ok  را بزنید و بعد از آن Next کنید.

12 300x237 اضافه کردن اکانت جیمیل به Outlook 2013 با IMAP

بعد از زدن دکمه Next شما شاهد تست Outlook در مورد موارد تنطیم شده خواهید بود. (طبق عکس زیر)

13 300x183 اضافه کردن اکانت جیمیل به Outlook 2013 با IMAP

در صورت درستی انجام مراحل کار با پیغام You’re all set رو به رو خواهید شد.(طیق عکس زیر)

14 300x213 اضافه کردن اکانت جیمیل به Outlook 2013 با IMAP

خب دوستان آموزش به پایان رسید و حالا می توانید Inbox رو چک کنید.

15 300x216 اضافه کردن اکانت جیمیل به Outlook 2013 با IMAP

منبع: howtogeek.com

درباره‌ eagle