به راحتی در اکسل ۲۰۱۳ کاربرگ یا worksheet را کپی یا انتقال دهید

به راحتی در اکسل  ۲۰۱۳ کاربرگ یا worksheet را کپی یا انتقال دهید

به راحتی در اکسل  2013 کاربرگ یا worksheet را کپی یا انتقال دهید

1

زمانی وجود دارد که شما می خواهید بر اساس کاربرگ موجود یک کاربرگ جدید اکسل ایجاد کنید. شما به راحتی می توانید در همان فایل و یا حتی به یک فایل دیگر، فایل کتاب جداگانه جدیدی را کپی و یا انتقال دهید.

انتقال و یا دستور کپی اجازه می دهد تا به راحتی کاربرگ را، با تمام داده ها و قالب بندی آن، به یک برگ جدید و یا به یک کتاب جدید، انتقال و یا کپی کنید. حال نحوه انجام این کار را در وایرناب به شما عزیزان آموزش می دهیم.

وقتی که شما می خواهید کاربرگ را انتقال و یا کپی کنید، بر روی زبانه کاربرگ راست کلیک کنید و در کادری که نمایش داده می شود گزینه move or copy را انتخاب کنید.

به راحتی در اکسل  2013 کاربرگ یا worksheet را کپی یا انتقال دهید

2

توجه:همچنین شما می توانید در نوار سربرگ صفحه اصلی Excel در بخش Cells، دکمه Format را انتخاب کنید. سپس، از منوی کشویی که باز می شود از قسمت Organize Sheets گزینه Move or Copy Sheet… را انتخاب کنید.

به راحتی در اکسل  2013 کاربرگ یا worksheet را کپی یا انتقال دهید

3

نمایش انتقال یا کپی کادر محاوره ای. که شما می خواهید از لیست کشویی به انتقال و یا کپی کاربرگ انتخاب کنید. می توانید کارنامه فعلی (به طور پیش فرض)، یکی دیگر از کارنامه های موجود را انتخاب کنید، و یا  یک کتاب جدید که شامل کاربرگ منتقل شده یا کپی شده را انتخاب کنید.

اگر شما در حال انتقال و یا کپی کردن برگه و یا یکی دیگر از کاربرگ های موجود هستید، قبل از آن شما می بایست برای انتقال و یا کپی برگه را در لیست برگه های قبل انتخاب کنید. انتخاب کردن (move to end) برای وارد شدن به کاربرگ بعد از تمام برگه های موجود در کاربرگ لازم است.

برای کپی کردن برگه به تنهایی روی آن کلیک کنید تا باکس Move or Copy نمایش داده شود و تیک گزینه Create a copy را بزنید و سپس Ok کنید.

به راحتی در اکسل  2013 کاربرگ یا worksheet را کپی یا انتقال دهید

4

اگر شما در حال کپی کردن در برگه انتخاب شده و یا یکی دیگر از کاربرگ های موجود هستید ، کاربرگ جدید با یک عدد ترتیبی در پایان نام کاربرگ را متمایز میکند از کاربرگ اصلی.

به راحتی در اکسل  2013 کاربرگ یا worksheet را کپی یا انتقال دهید

5

برای کپی کردن یا انتقال کاربرگ انتخاب به کارنامه جدید روی آن کلیک کنید تا باکس Move or Copy ظاهر شود در فیلد To book  بر روی new book کلیک کنید و در آخر تیک گزینه Create a copy را بزنید و سپس Ok کنید.

به راحتی در اکسل  2013 کاربرگ یا worksheet را کپی یا انتقال دهید

6

حالا کاربرگ جدید ایجاد می شود و می توانید کاربرگ انتخاب شده را در ان نتقال یا کپی کنید.

به راحتی در اکسل  2013 کاربرگ یا worksheet را کپی یا انتقال دهید

7

شما همچنین می توانید یک برگه با فشار دادن و نگه داشتن کلید Ctrl و سپس کشیدن زبانه کاربرگ به محل جدید کپی کنید. اگر می خواهید کپی یا انتقال کاربرگ به کارنامه جدید را انجام دهید، لازم است که اول فایل کتاب جدید را ایجاد کنید.نام کاربرگ به طور پیش فرض Sheet1 وارد می شود.

منبع: howtogeek.com

درباره‌ eagle